– čistenie pozemku a navážka zeminy
– výsadba rastlín a pokládka kobercového trávnika